Ekspertët tanë ligjorë:

Indrit Shtupi – Avokat, Ekspert Ligjor mbi Të Drejtën Publike dhe Të Drejtën Evropiane;
Ilda Kashami – Ekspert Ligjor mbi Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Të Drejtën Evropiane;
Alban Nako – Avokat, Ekspert Ligjor mbi Të Drejtën Penale;
Jolanda Sula – Ekspert Ligjor mbi Çështjet e Emigracionit;
Nertila Xhiveshi – Avokat, Ekspert Ligjor mbi Të Drejtën Tregtare;
Jonida Drini – Ekspert Ligjor mbi Procedurat Noteriale.

Studentët e përfshirë:

Dajana Manahasa – Viti i dytë, Master Shkencor Publik, Universiteti i Tiranës;
Igli Myftarlli – Viti i parë, Bachelor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
Mario Kolagji – Viti i dytë, Bachelor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
Anxhelo Nako – Viti i dytë, Bachelor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
Mirjeta Kovaci – Viti i dytë, Bachelor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
Anxhelina Pashaj – Viti i tretë, Bachelor, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës;
Xheni Alla – Viti i parë, Master për Të Drejtën Civile dhe Tregtare, Universiteti Luarasi.